Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku

0
330

Podatek od czynności prawnych, to jeden z wielu jakie musimy płacić w naszym kraju. Jednakże w zależności od tego, z jakimi czynnościami mieliśmy do czynienia, obowiązują nas różne stawki. Jakie będą obowiązywały nas w tym roku? Postaramy się to wyjaśnić.

Podatek od czynności cywilnoprawnych musimy opłacać w związku z następującymi czynnościami:

– umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

– umowa sprzedaży rzeczy i praw majątkowych,

– umowa darowizny,

– umowa dożywocia,

– ustanowienie hipoteki,

– umowa spółki,

– zmiana wyżej wymienionych umów

Najczęściej zawieraną umową z którą wiąże się podatek od czynności cywilnoprawnych jest umowa sprzedaży rzeczy lub praw majątkowych. Podstawę opodatkowania stanowi tu wartość rynkowa sprzedawanej rzeczy lub prawa majątkowego. Jeśli umowa dotyczy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, prawa użytkowania wieczystego musimy zapłacić 2% podatku. Jeśli umowa dotyczy sprzedaży innych praw majątkowych, musimy zapłacić 1% podatku.  Musimy pamiętać, że podatku od czynności cywilnoprawnych nie musimy płacić, jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł.

Z pewnością wiele osób zastanawia się czy musimy płacić PCC w przypadku umowy pożyczki. I okazuje się, że jak najbardziej tak. Postawę opodatkowania stanowi tu kwota lub wartość pożyczki. Jeśli wypłata środków nastąpi w ratach, podatek należy zapłacić jednorazowo od każdej wypłaty środków. Stawka podatku w takim przypadku wynosi 0.5%. Musimy więc pomnożyć kwotę pożyczki x 0.5% i otrzymamy kwotę, jaką musimy przesłać do Urzędu Skarbowego.

Jeżeli mamy do czynienia z umową darowizny, mamy dwie stawki podatku

– w  przypadku przeniesienia własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, rzeczy ruchomych musimy zapłacić 2% podatku,

W przypadku przeniesienia własności innych praw majątkowych musimy zapłacić 1% podatku.

I teraz bardzo ważna informacja, czyli kto jest odpowiedzialny za zapłatę podatku. Wygląda to następująco:

– przy umowie darowizny – na obdarowanym,

– przy umowie sprzedaży – na kupującym,

– przy umowie dożywocia – na nabywcy własności nieruchomości,

– przy umowie spółki – na wspólnikach,

– przy ustanowieniu hipoteki – na składającym oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki.

Deklaracje w sprawie podatku od czynności cywilnoprawych należy złożyć w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli czynności prawne dokonuje się w formie aktu notarialnego, płatnikiem podatku jest notariusz.

Artykuł został przygotowany we współpracy ze stroną https://www.notariuszekalwaryjska.pl/

Skomentuj artykuł