Podatek od psa

0
173

Nie wszyscy posiadacze psów wiedzą, że w związku z ich posiadaniem może być naliczona opłata za ich posiadanie, która w rzeczywistości jest podatkiem. Opłatę tę pobiera się od osób fizycznych, które posiadają psy. Nie jest też powiedziane, że każdy taki podatek musi zapłacić. O tym czy na danym rejonie podatek będzie obowiązywał, decyduje Rada Gminy. Ona też ustala ile ta opłata ma wynosić. Rada ma pod tym względem pełną dowolność, jednakże nie może to być stawka przekraczająca 118.97 zł (w 2017) zł rocznie od jednego psa.

Podatek od psa, powinni płacić rzeczywiści właściciele czworonogów. Jeżeli tylko opiekujemy się jakimś zwierzęciem, czy tylko go pożyczyliśmy, opłaty nie musimy wnosić. Nie będziemy też płacić podatku, jeśli jesteśmy posiadaczem innych zwierząt. A więc właściciele kotów, węży, papug czy rybek, mogą spać spokojnie, gdyż oni nie muszą wnosić za nich żadnych opłat.

Zazwyczaj obowiązek płacenia podatku od psa związany jest z ich chipowaniem. Dlatego też, warto udokumentować wszelkie zmiany właścicieli psów. Dzięki temu stary właściciel po przedstawieniu w Urzędzie odpowiedniego dokumentu zostanie zwolniony z podatku. Podobnie sprawa wygląda w przypadku śmierci czworonoga.

Podatek od psów, powinni płacić też ich hodowcy. Opłatę należy wnosić od momentu urodzin psa, do momentu jego sprzedaży (również warto mieć na to odpowiedni dokument). Ponadto należy wiedzieć, że hodowca psów powinien rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, w związku z dochodem uzyskanym ze sprzedaży psa. Zwykle przychody te, są opodatkowane jako prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.

Nie każdy właściciel psa musi płacić podatek w związku z jego posiadaniem. Z jej opłaty mogą być zwolnieni:

    • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie odpowiednich umów, pod warunkiem że nie są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej
    • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
    • osoby w wieku powyżej 65 lat, prowadzące samodzielne gospodarstwo rolne (dotyczy tylko jednego psa)
    • płatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych (dotyczy maksymalnie dwóch psów)

Podatek od psa zwykle pobierany jest w formie inkasa, przez osoby wyznaczone do tego przez Urząd Gminy.
Poniżej przedstawiamy maksymalna wysokość podatku za posiadanie psa, jaką mogły ustalać Urzędy Gmin w poszczególnych latach.

Rok

Maksymalna stawka podatku

2001

35,05 zł

2002

37,19 zł

2003

50,00 zł

2004

50,30 zł

2005

53,21 zł

2006

53,21 zł

2007

53,69 zł

2008

100,00 zł

2009

104,82 zł

2010

107,85 zł

2011

110,66 zł

2012

115,31 zł

2013

119,93 zł

2014

121,01 zł

2015

104,20 zł

2016

120,05 zł

2017

118,97 zł

Skomentuj artykuł