Jakie podatki płacą rolnicy

0
624

Rolnictwo, to specjalny dział gospodarki, który „rządzi się” swoimi prawami. Dotyczy to także spraw podatkowych i skarbowych. Działalność rolnicza nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wyjątkiem jest tu dochód uzyskany z działów specjalnych produkcji rolnej. Jednak nie oznacza to, że rolnicy nie muszą płacić żadnego podatku. Albowiem w naszym kraju mamy do czynienia z podatkiem rolnym. Jego wysokość jest obliczana w bardzo specyficzny sposób. Bierze się bowiem pod uwagę średnią cenę żyta i na jej podstawie oblicza się, jaki podatek muszą zapłacić rolnicy. W roku 2016 jest to 134.37 zł za jeden hektar gruntu. Jeżeli rolnik nie posiada jednego hektara gruntów rolnych, stawka ta wynosi 306,85 zł od jednego hektara fizycznego. Z podatku rolnego, zwolnione są grunty klasy V, VI, VII, a także obszary zadrzewione.

Natomiast normalny podatek dochodowy, płacą ci rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą w ramach tzw „działów specjalnych”. Do działów specjalnych zaliczamy min.:

  • uprawy w szklarniach o ogrzewanych tunelach foliowych,
  • uprawy roślin, in vitro,
  • uprawy grzybów,
  • wylęgarnie drobiu,
  • chów drobiu rzeźnego,
  • hodowlę zwierząt futerkowych

Oczywiście działów tych jest więcej i każdy rolnik, który prowadzi takową działalność musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

Skomentuj artykuł