Podwyższenie alimentów – jak przebiega prawny proces ustalenia kwoty alimentów?

0
174

Alimenty z założenia służą do pokrycia wydatków związanych z szeroko pojętym utrzymaniem dziecka oraz zapewnieniem mu potrzeb bytowych oraz rozwojowych. Wysokość świadczenia alimentacyjnego zależy zarówno od potrzeb uprawnionego (czyli opiekuna dziecka), jak również możliwości alimentatora. Liczne orzeczenia sądów na temat kwoty alimentów przyznanej dziecku potwierdzają, że istnieje wiele przesłanek dotyczących tego, że w toku rozwoju dziecka dotychczasowa kwota może przestać być wystarczająca – w takich przypadkach wielu opiekunów prawnych małoletniego decyduje się wystąpić o podwyższenie alimentów.

W jaki sposób przebiega sprawa o podwyższenie kwoty alimentów?

Aby rodzic czy opiekun prawny dziecka mógł otrzymać wyższe alimenty niż do tej pory niezbędne jest orzeczenie sądu. Wniosek do sądu o podwyższenie alimentów można sporządzić samodzielnie, z poradą prawnika bądź skorzystać z gotowych wzorów pism sądowych. Pozew o podwyższenie przyznanej kwoty alimentacyjnej składa się we właściwym sądzie rejonowym, w wydziale rodzinnym. Jak wyjaśnia radca prawny z kancelaria prawna Poznańpozwy o podwyższenie alimentów są zwolnione z opłat, co niewątpliwie jest dobrą informacją dla osób, które obawiają się wysokich kosztów sądowych związanych z rozpoczęciem sprawy alimentacyjnej.

We wniosku o podwyższenie alimentów należy zawrzeć odpowiednią argumentację zasadności pozwu, najlepiej w połączeniu ze stosownymi dowodami potwierdzającymi zwiększone koszty utrzymania dziecka (np. związane ze stanem zdrowia, edukacją czy dodatkowymi potrzebami bytowymi bądź ogólnorozwojowymi). Większość osób przed złożeniem do sądu wniosku przez jakiś czas zbiera paragony, faktury, będące przesłankami do podniesienia alimentów i ustalenia aktualnych kosztów utrzymania oraz zabezpieczenia finansowego małoletniego. Do wniosku powinny być również dołączone dokumenty poświadczające dotychczasowe alimenty – chociażby wcześniejsze wyroki czy ugody między stronami. Pozew taki może dodatkowo zawierać wniosek o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania procesu.

Skomentuj artykuł