Powstanie nowa komisja śledcza, badająca zaniedbania w ściąganiu podatku VAT

0
165

Od jakiegoś już czasu, komisje śledcze są w Polsce bardzo popularne. Teraz będziemy mogli „ekscytować” się kolejną, albowiem Sejm powołał komisję śledczą do spraw VAT. Jej zadaniem będzie zbadanie prawidłowości działań rządu poprzednich kadencji, związanych z odpowidnim egzekwowaniem dochodów z VAT czy innych podatków. Z powołaniem komisji swój głos na Tak oddało 390 posłów, przeciw było 3 a 4 wstrzymało się od głosu.

Komisja ds. VAT, będzie się zajmować okresem od grudnia 2007 do listopada 2015, czyli za czasów gdy rząd tworzyła koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłowie opozycji chcieli, by okres ten został wydłużony do końca 2017 roku, jednakże mający większość w sejmie posłowie Zjednoczonej Prawicy tę poprawkę odrzucili. Komisja będzie składała się z 9 posłów (opozycja chciała 11), a jej przewodniczącym zostanie prawdopodobnie Marcin Horała (PiS). Nie wiadomo jeszcze kiedy komisja zacznie działać, ale ma to nastąpić jak najszybciej.

Jak mówi uchwała Sejmu, komisja ma w szczególności zająć się działaniami lub brakiem działań członków rządu, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, prokuratury i innych organów powołanych do ścigania przestępstw (ABW, CBA). Jako powód powołania komisji, posłowie PiS wskazali zjawisko rozszczelniania systemu VAT. Według PiS Rząd i inne organy nie reagowały na to zjawisko, w związku z czym do budżetu państwa nie wpływała ogromna kwota jaką przedsiębiorcy powinny wpłacać, lub też wypływały z niego wyłudzone pieniądze. Jak wynika z szacunków Komisji Europejskiej, luka wpływów należnych z podatku VAT w okresie od 2010 do 2015 wynosiła około 24%, co jest wartością znacznie wyższą od średniej Unii Europejskiej. Jeżeli dane te były by prawdziwe, straty budżetu państwa można szacować na około 200 – 300 mld złotych.

Tagivat

Skomentuj artykuł