Problem z odszkodowaniem – gdzie szukać pomocy?

0
491
Wiele osób decyduje się na zakup kilku ubezpieczeń np. na życie czy też ubezpiecza mienie. Czasami problem zaczyna się wtedy, kiedy chce się z wypłaty polisy skorzystać np. z powodu uszczerbku na zdrowiu, wypadku drogowego, kradzieży samochodu, czy rabunku mieszkania. Zwykle towarzystwo ubezpieczeniowe zwleka maksymalnie długo z likwidacją szkody – ma na to 30 dni. Jeśli jednak znajdzie jakiekolwiek przesłanki, które pozwolą na odmówienie wypłaty świadczenia, to z pewnością z niego skorzysta. Wtedy pozostaje dochodzenie swoich praw w inny sposób. Czy zwrócenie się do adwokata od spraw cywilnych i karnych jest jedynym rozwiązaniem?

Pierwszy krok to pismo do Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Jeśli Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty odszkodowania, to nie pozostaje nam nic innego jak skierować pismo do Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego ze skargą. Oczywiście na jej rozpatrzenie ten organ ma również określony przepisami czas, czyli 30 dni. Jeśli odpowiedź znów będzie odmowna, można skierować skargę do Rzecznika Ubezpieczonych, gdzie procedura jest podobna. Jeśli w wyniku działań Rzecznika Towarzystwo Ubezpieczeniowe nadal będzie upierać się przy swoim stanowisku można skorzystać jeszcze z możliwości Sądu Polubownego działającego przy Rzeczniku. Tu konieczne jest złożenie wniosku, który obarczony jest opłatą, jednak symboliczną. Mimo wszystko takie działanie może zakończyć się fiaskiem, gdyż Sąd Polubowny może jedynie przedstawić swoje stanowisko, natomiast nie jest ono wiążące dla firmy ubezpieczeniowej, która może obstawać przy swoim zdaniu.

Co zrobić w sytuacji gdy Towarzystwo Ubezpieczeniowe uchyla się od wypłaty odszkodowania?

Jeśli interwencja u zarządu nie pomoże, można również zwrócić się do adwokata od spraw cywilnych i karnych i skorzystać z porady prawnej. W zależności od wysokości kwoty o jaką się ubiegamy może on doradzić zwrócenie się do Rzecznika Finansowego, co jest pewnym rozwiązaniem zwłaszcza, jeśli mamy ograniczone środki. Jeśli jednak ubiegamy się o większą kwotę, a sprawa jest złożona to z pewnością warto skorzystać z pomocy Sądu i złożyć wniosek w sprawie o wypłatę należnego odszkodowania. To również dobra droga w sytuacji, gdy ubezpieczyciel proponuje wypłatę znacznie mniejszej kwoty niż powinna nam przysługiwać.

Sytuacja tzw. rażącego niedbalstwa lub nienależytej staranności

Czasem w wyniku starania się o wypłatę odszkodowania, np. za skradziony samochód z ubezpieczenia AC możemy usłyszeć od ubezpieczyciela, że nie dokona likwidacji szkody z powodu „rażącego niedbalstwa”. Może być nią np. sytuacja, w której zostawiło się kluczyki w samochodzie. Jeśli jednak kluczyk został w stacyjce, a samochód został zamknięty, to adwokat od spraw cywilnych i karnych powinien bez problemu wywalczyć należne odszkodowanie. Zatem warto w takiej sytuacji udać się do kancelarii adwokackiej. Białystok jest miastem, w którym adwokaci prowadzą wiele spraw z zakresu trudnych lub z pozoru beznadziejnych. Dlatego będąc mieszkańcem tego miasta, warto skorzystać choćby z darmowej porady prawnej i po niej ewentualnie zdecydować się na kontynuowanie sprawy w sądzie za pośrednictwem kancelarii. Oczywiście według przepisów prawa z kancelarii adwokackiej w Białymstoku mogą skorzystać również osoby, które uległy wypadkowi na terenie miasta lub zostało skradzione im w tym mieście mienie, np. samochód. Wiąże się to z odbywaniem się w tym mieście sprawy karnej, w przypadku wykrycia sprawcy. Nie ma już obowiązku składania pozwu w miejscu siedziby pozwanego, czyli towarzystwa ubezpieczeniowego, w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych – OC, według nowelizacji ustawy z 2016 r.

Co powinno znaleźć się w pozwie do sądu o odszkodowanie?

W sformułowaniu pozwu do sądu o odszkodowanie może pomóc nam adwokat od spraw cywilnych i karnych. Sam wniosek można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, jednak ze względu na konieczność zwięzłego sformułowania czego jako poszkodowani się domagamy i dlaczego oraz konieczność omówienia w tym miejscu dołączonych do pozwu dowodów rzeczowych i dokumentacji o szkodzie, lepiej skorzystać z pomocy prawnika. Dowodami może być dokumentacja fotograficzna szkód, wycena rzeczoznawcy, oświadczenie o winie sprawcy, zaświadczenie z policji, odmowna decyzja ubezpieczyciela. Wszystkie powinny zostać dołączone do wniosku, a im więcej dowodów się zgromadzi, tym większe szanse na wygranie sprawy i satysfakcjonujące odszkodowanie.

Zatem w przypadku trudności z wypłatą odszkodowania nie jesteśmy bezradni. Skorzystanie z powyższych porad pozwoli dojść swoich praw.

Artykuł powstał dzięki informacjom znalezionym na stronie www.bialystok-adwokaci.eu i http://lexpolonia.com/

 

Skomentuj artykuł