Prosta Spółka Akcyjna – co to takiego

0
410

Ministerstwo Rozwoju proponuje nowy typ spółki handlowej. Ma nią być Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Będzie ona łączyć elementy spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Obecnie projekt ten jest na etapie konsultacji i nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy wejdzie w życie.

Prosta Spółka Akcyjna, powstaje przede wszystkim z myślą o startupach, czyli firmach, które dopiero rozpoczynają swoją działalność i mają innowacyjny pomysł. Dla właścicieli takowych firm, bardzo ważnym jest mieć możliwość szybkiego zarejestrowania firmy, jak najmniejsze formalności związane z prowadzeniem działalności, a także możliwość szybkiego pozyskania kapitału. I właśnie te wszystkie warunki ma spełnić PSA, co ma zachęcić młodych ludzi do zakładania własnych firm. W założeniach ma ona łączyć zalety spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Ma być to spółka, której akcję będą mogli objąć jej założyciele, inwestorzy, a nawet osoby, które świadczą usługi na rzecz danej spółki. Jej głównym organem ma być Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zwoływanie zgromadzenia, mogło by się odbywać drogą elektroniczną, a same zebrania mogły by mieć formę wideokonferencji. Co ważne, WZA nie musiało by być protokołowane przez notariusza. Uchwały mogły by więc być podejmowane drogą korespondencyjną lub za pomocą technologii, pozwalającej porozumiewanie się na odległość. W związku z tym, każda Prosta Spółka Akcyjna, będzie miała obowiązek posiadania własnej strony internetowej, na której byłyby publikowane wszystkie najważniejsze informacje dotyczące spółki.

Projekt przewiduje, że PSA można by było zarejestrować w tradycyjny sposób czyli przez złożenie w Sądzie odpowiednich dokumentów, lub też przez Internet za pomocą procedury S24. Jeśli chodzi o kapitał spółki, to niekoniecznie musi on być w postaci środków pieniężnych. W założeniu kapitałem Prostej Spółki Akcyjnej może też być pomysł na spółkę. Oczywiście spółka musi mieć też jakiś kapitał zakładowy, jednak będzie on mógł wynosić jedynie 1 zł.

Gdyby pomysł na biznes nie „wypalił” i firma nie będzie się rozwijać, jej akcjonariusze będą mogli ją zlikwidować według procesu likwidacyjnego charakterystycznego dla spółki z o.o. Oczywiście PSA będzie można też przekształcić w inny rodzaj spółki, jeżeli akcjonariusze uznają, że będzie to dla nich lepsze rozwiązanie.

Jeżeli prace nad nowym rodzajem spółki będą przebiegały sprawnie, możliwe że wszystkie przepisy niezbędne do tworzenia takich spółek, będą gotowe już w 2018 roku.

Skomentuj artykuł