Puste faktury – co nam grozi za ich wystawienie

0
422

Podatki, to zmora praktycznie każdego przedsiębiorcy. Nikt nie lubi ich płacić, więc część z biznesmenów stara się oszukać Urząd Skarbowy, stosując różnego rodzaju sztuczki, które mają sprawić, że będziemy do tej instytucji płacić niższe daniny. Jednym ze sposobów na to, jest wystawianie tzw. pustych faktur.

Na początku wyjaśnijmy może, czym są puste faktury. Otóż są to faktury wystawione przez podatnika, ale nie dokumentuje ona faktycznego obrotu. Inaczej mówiąc, nie pokazuje ona faktycznego stanu. Z pustą fakturą mamy do czynienia gdy dokumentuje ona czynność, która nie miała miejsca, gdy dokumentuje czynność, pozwalającą na odliczenie podatku VAT, a w rzeczywistości była ona z tego podatku zwolniona lub nie była objęta takowym obowiązkiem podatkowym, lub też została wystawiona na podmiot, który towaru nie nabył. Najczęściej wystawia się je, by odliczyć podatek VAT, gdy podatnik nie jest do tego uprawniony, by wyłudzić zwrot VAT lub też by obniżyć podatek dochodowy.

A jakie konsekwencje mogą wynikać w przypadku wystawiania pustych faktur? Przede wszystkim mogą one być podstawą do wykreślenia podatnika z rejestru VAT. Oczywiście jeżeli okaże się, że wystawianie pustych faktur sprawiło, że zapłaciliśmy niższy podatek, należy będzie go po korekcie zapłacić. Co ważne, kary związane z wystawianiem pustych faktur grożą nie tylko firmie która je wystawiła, ale także i nabywcę.

Oprócz sankcji finansowych, na podatników posługujących się pustymi fakturami mogą zostać nałożone kary wynikające z Kodeksu Karnego. Za fałszowanie faktur grozi podatnikowi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 8 lat. Jeżeli fałszerstwo nie jest zbyt duże, podatnik może zostać ukarany grzywną. Na zmniejszenie kary może wpłynąć fakt, że podatnik sam przyznał się do winy. W takim przypadku Sąd może zastosować okoliczności łagodzące. Oczywiście oprócz przyznania się do winy, pusta faktura musi zostać anulowana.

Skomentuj artykuł