Na jaki rachunek należy wpłacić niedopłatę podatku?

0
162

Często zdarza się, że rozliczając się z Urzędem Skarbowym okazuje się, że zapłaciliśmy za mało podatku i musimy teraz do Urzędu Skarbowego „dosłać” brakującą kwotę. Od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązują wszystkich nowe obwieszczenie związane z wykazem numerów rachunków bankowych Urzędów Skarbowych.

Mamy kilka możliwości na uregulowanie naszych zobowiązań w stosunku do Urzędu Skarbowego. Możemy iść osobiście do kasy US i w niej uregulować nasz brak. Można też wykonać przelew dzięki czemu nie będziemy musieli tracić czasu na „spacery” do Urzędu. Co więcej, wiele programów internetowych, podpowiada nam na jaki numer bankowy należy przelać brakujące pieniądze.

W dniu 29.12.2016 roku, Ministerstwo Rozwoju i Finansów wydało oświadczenie, w którym znajdują się aktualne numery rachunków bankowych Urzędów Skarbowych. W Urzędach Skarbowych mamy kilka rachunków do gromadzenia należności, z tytułu różnych rachunków. Konta są oznaczone skrótami:

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT – podatek od towarów i usług,
VOES – podatek od towarów i usług lub podatek od wartości dodanej z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych,
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych,
PIT-STD – podatek z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności,
Mandaty – wpłaty wynikające z tytułu kar, grzywien itp.,

Przypominamy, że termin rozliczenia się z Urzędem Skarbowym mija 02 maja 2017 roku.

Skomentuj artykuł

Więcej artykułów