Radca prawny udziela nie tylko porad prawnych

0
214

Polski system zawód prawniczych przyjmuje pewne szczególne rozwiązania, których próżno szukać w systemach zagranicznych. Najbardziej charakterystycznym jest podział dwóch zawodów o takich samych zadaniach na radców prawnych oraz adwokatów.

Zwykle przyjmuje się, że nie ma zbytniej potrzeby powielania zawodów, jeżeli spełniają te same funkcje. Podział ten jest niejasny zwłaszcza dla zwykłego człowieka, który nie do końca rozumie kim jest radca prawny. Zazwyczaj zakłada się, że jego uprawnienia ograniczają się do udzielania porad prawnych. Polskie prawo normuje jednak działalność radców prawnych zupełnie inaczej. Zadaniem radcostwa jest udzielanie pomocy prawnej zarówno osobom fizycznym jak i prawnym (nie wyłączając jednostek organizacyjnych nie posiadających wprawdzie osobowości prawnej, ale wyposażonych w zdolność prawną). Pomoc prawna może być realizowana właśnie poprzez porady prawne, ale także i reprezentowanie klienta przed sądami i w innych stosunkach czy sporządzaniu pism procesowych. Dla wielu osób może być to zaskoczeniem, ale od 2015 roku radcowie prawni mogą bronić swoich klientów przed sądami karnymi.

Pozycja prawna radcy prawnego niewiele więc się różni od pozycji adwokata. Najbardziej znaczącą różnicą jest fakt, iż radcowie prawni mogą nawiązywać stosunek pracy, czego nie można powiedzieć od adwokatów. Sama geneza tego zawodu bierze się jeszcze z czasów poprzedniego ustroju, kiedy to radcowie obsługiwali spółki państwowe. Z biegiem czasu zakres ich zadań ulegał rozszerzeniu, aż doszedł do obecnego kształtu. Znaczna część prawników podważa zasadność rozdziału radcostwa i adwokatury w obecnym stanie prawnym. Postuluje się, że przy braku znaczących różnic powinien powstać jeden zawód o takim charakterze.

Dla zwykłego człowieka oznacza to mniej więcej tyle, że niezależnie do jakiego reprezentanta jednego z tych dwóch zawodów się uda, otrzyma taką samą pomoc prawną. Kancelaria prawna jest kancelarią prawną, niezależnie od tego czy pracuje tam radca czy adwokat. Aplikacje są bardzo podobne i każdy prawnik, który ukończy takie szkolenie jest w stanie udzielać efektywnej pomocy prawnej. Warto pamiętać o tym zwłaszcza, jeżeli ma się do czynienia z jakimkolwiek konfliktem prawnym.

Skomentuj artykuł