Rodzaje kredytów

1
552

Kredyt gotówkowy jest kredytem jaki w całości spłacany jest w gotówce. Dzieląc kredyty według formy ich płatności można wymienić kredyt gotówkowy i bezgotówkowy. Do kredytów gotówkowych możemy zaliczyć między innymi kredyty lombardowe i studenckie. Tak naprawdę mamy wiele różnych kryteriów i klasyfikacji odnośnie kredytów bankowych. Pierwszy podział jest to podział w przypadku którego bierzemy pod uwagę osobę kredytobiorcy. I tak wyróżniamy kredyty na finansowanie działalności gospodarczej, których banki udzielają tylko przedsiębiorstwom chcącym sfinansować działalność gospodarczą, oraz kredyty konsumpcyjne, jaki udzielane są przez banki osobom fizycznym jakie nie prowadzą takiej działalności gospodarczej.

Kredyty gotówkowe możemy podzielić również według przedmiotu. W tym podziale mamy trzy zasadnicze grupy. Są to kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne i kredyty przeznaczone na sfinansowanie projektów inwestycyjnych. Kredyty obrotowe udziela się na sfinansowanie potrzeb jakie wynikają z działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa. Natomiast kredyty inwestycyjne udzielane są na finansowa-nie konkretnych przedsięwzięć.

Innym podziałem kredytów jest ich podział ze względu na długość okresu kredytowania. W tym podziale mamy kredyty krótkoterminowe udzielane na okres do dwunastu miesięcy, kredyty średnioterminowe udzielane na okres od jednego roku do trzech lat oraz kredyty długoterminowe udzie-lane na okres powyżej trzech lat. Mamy jeszcze podział biorący pod uwagę sposób udostępniania środków z kredytu. Tutaj możemy wyróżnić kredyty w rachunku bieżącym i w rachunku kredytowym.

Kredyty podzielimy także ze względu na sposób ich wykorzystania i rodzaj spłaty. W tym podziale wyróżnić możemy kredyty docelowe, jakie są przeznaczone na finansowanie określonych transakcji w czasie trwania umowy kredytowej, kredyty w formie odnawialnej lub nieodnawialnej linii kredytowej, kredyty rolowane, w przypadku których wielokrotnie przedłuża się termin ich spłaty oraz tak zwane kredyty pomostowe, które udziela się przed udzieleniem głównego kredytu.

Kredyty podzielimy również ze względu na częstotliwość ich wykorzystania. W takim podziale mamy trzy rodzaje kredytów. Po pierwsze są to kredyty wykorzystywane jednorazowo, po drugie kredyty w transzach i po trzecie kredyty w ciągnieniach. Te ostatnie dotyczą linii kredytowej w bieżącym rachunku. Kolejnym z podziałów kredytów jest ich podział ze względu na formę zabezpieczenia. Tutaj możemy wyróżnić kredyty zabezpieczone osobiście, oraz kredyty zabezpieczone rzeczowo, do jakich zaliczamy kredyty lombardowe, kredyty na cele mieszkaniowe, kredyty hipoteczne, oraz kredyty nie zabezpieczone. Kredyty dzieli się również ze względu na ich walutę. Tutaj mamy kredyty dewizowe i złotowe. Biorąc pod uwagę oprocentowanie mamy kredyty ze stałym i ze zmiennym oprocentowaniem. Mamy jeszcze kilka kredytów niesklasyfikowanych jakimi są między innymi kredyty płatnicze i kredyty akceptacyjne.

1 komentarz

Skomentuj artykuł