Jakie są koszty pracy w Polsce

0
177
Koszta pracy w Polsce

Każdy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że aby każde państwo prawidłowo funkcjonowało, musimy płacić podatki. Największą kwotę płacimy w formie podatku dochodowego. Płacimy go zawsze jeżeli osiągamy jakiś dochód i to bez względu na to, czy jesteśmy zatrudnieni na etacie, czy też prowadzimy własną działalność gospodarczą. To dlatego kwota naszego wynagrodzenia, która jest zapisana w umowie o pracę jest podawana jako wartość brutto, a na naszym bankowym koncie pojawia się zupełnie inna kwota, czyli kwota po odtrąceniu podatku i różnego rodzaju innych składek. Ponadto, dodatkowe składki za każdego zatrudnionego ponosi też i pracodawca. W sumie, jeśli wszystko dokładnie policzymy, wyjdzie nam, że około 40% naszych dochodów, jest oddawanych do Skarbu Państwa. Są to podatki, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe czy wypadkowe. Gdyby ich nie było, do naszej kieszeni wpływało by o wiele więcej pieniędzy. Ale z drugiej strony, gdyby opłat nie było, Państwo nie mogło by w sposób prawidłowy funkcjonować.

 
Ale może zmniejszenie obciążeń podatkowych, czyli chociażby podniesienie kwoty wolnej od podatku będzie miało pozytywny wpływ na naszą gospodarkę? Przecież jeżeli wszyscy będziemy mieli więcej pieniędzy w kieszeniach, to będziemy więcej wydawać. A gdy będziemy więcej wydawać, to wtedy zwiększy się produkcja, a co za tym idzie zatrudnienie. Gdy będzie więcej osób pracować, zmniejszą się obciążenia związane np. w zasiłkami. Ponadto nowo zatrudnione osoby, znowu będą więcej kupować i na nowo „napędzać” gospodarkę. Więc pomimo początkowych zmniejszonych wpływów do budżetu, po jakimś czasie może okazać się, że zmniejszone koszty pracy, pozytywnie wpłynie na stan finansów państwa.

Skomentuj artykuł