Na co są wydawane pieniądze z naszych podatków

0
185

Pisaliśmy już wielokrotnie, że podatki musi płacić każdy, kto ma dochód. No może z wyjątkiem posłów, którzy np. mają nieopodatkowane diety poselskie. Jak łatwo się domyśleć, robi się z naszych wpłat bardzo wysoka kwota, którą później rząd rozdysponowuje na przeróżne cele. Oczywiście nie jest łatwo sprawiedliwie rozdzielić te środki, gdyż każdy chciałby dostać jak najwięcej. Ale wszystkie wydatki budżetowe muszą być skoordynowane, by państwo mogło w prawidłowy sposób funkcjonować.

Największe wydatku budżetowe

Jeżeli przyjrzymy się, na co rządy wydają najwięcej pieniędzy, które wpłaciliśmy do państwowej kasy w formie podatków, zauważymy, że głównie są one przeznaczane na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, obsługę długu publicznego i na sprawy związane z obronnością czyli na wojsko. Ponadto, państwo musi utrzymywać rzesze urzędników pracujących w administracji, policję, szkoły, przedszkola, szpitale … Można by tak jeszcze długo wymieniać. Na pewno co do większości tych wydatków, nie mamy wątpliwości. Musimy przecież chodzić do szkoły, ktoś nas musi leczyć, ktoś musi pilnować porządku. Polska powinna mieć silną armię, należy też pomagać wszystkim tym, którym przytrafiło się jakieś nieszczęście. Ale w budżecie państwa, znajduje się też wiele pozycji, z którymi większość obywateli nie do końca się zgadza. Można tu chociażby powiedzieć o wspomnianej „armii” urzędników, o której wszyscy mówią, że jest zbyt duża. Wiele osób krytykuje też finansowanie partii politycznych z naszych podatków. I tak można by jeszcze długo wymieniać, gdyż podatki które są przez nas płacone, nie zawsze są wydawane tak, jakbyśmy sobie życzyli.

Co gdy w budżecie wpływów z podatków jest za mało?

Od jakiegoś już czasu, wpływy do budżetu państwa, są o wiele niższe, niż wydatki. W związku z tym, rząd musi pożyczyć pieniądze, by mieć wystarczającą ilość środków finansowych, niezbędnych do zaspokojenia wszystkich potrzeb. W związku z tym, w każdym kolejnym planie budżetowym, należy przeznaczyć więcej środków na spłatę tego zadłużenia i odsetek. Można więc powiedzieć, że jest to trochę „błędne koło”, które sprawia, że „dziura budżetowa”, prawie nigdy się nie skończy.

Mapa wydatków państwa Polskiego (dane z 2014 roku):

Wydatki państwa polskiego

Mapa wydatków Państwa Polskiego za 2014 rok. Źródło infografiki: http://www.mapawydatkow.pl/

Skomentuj artykuł