Jak skorygować deklarację VAT

0
417

Wypełniając deklarację VAT, nigdy do końca nie jesteśmy pewni, że podczas tej czynności nie popełniliśmy jakiegoś błędu. Możliwe jest, że takowy popełnimy nieświadomie wprowadzimy Urząd Skarbowy w błąd. Na całe szczęście, możemy nasz błąd naprawić, wysyłając do Urzędu Skarbowego deklarację korygującą.

Nasze prawo podatkowe skonstruowane jest w ten sposób, że to podatnik musi wyliczyć podatek i zadeklarować kwotę podatku za poszczególne okresy rozliczeniowe. A wiadomo, że gdy coś robimy, popełniamy od czasu do czasu błędy. Jeżeli więc zauważymy, że nasze obliczenia były błędne, a US ma już je naszą błędną deklarację zapisaną w swoich systemach, musimy jak najszybciej błąd naprawić.

Deklarację korygującą, składamy na formularzu VAT-7 lub VAT-7K. Zależy to od tego, czy rozliczmy się miesięcznie czy też kwartalnie. Jak widać, jest to ten sam formularz, na którym złożyliśmy pierwotną deklarację. Na nowym formularzu, musimy zaznaczyć że wypełniamy go by skorygować dane i uzupełniamy odpowiednie rubryczki. Co ciekawe, od 1 stycznia 2016 roku nie musimy składać wyjaśnień, dlaczego korekta jest przez nas składana.

Niestety korekty deklaracji VAT nie możemy dokonywać w kilku określonych przypadkach. Nie możemy tego robić w czasie kontroli podatkowej, w zakresie objętym kontrolą. Jeżeli błąd został popełniony w okresie którego kontrola nie dotyczy, korektę jak najbardziej złożyć możemy.

Najprościej mówiąc, deklaracja korekcyjna może być składana do momentu pojawienia się kontroli podatkowej, po zakończeniu kontroli podatkowej, ale przed rozpoczęciem postępowania podatkowego. Jest ono wszczynane nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu kontroli, chyba że podatnik złoży odpowiednie wyjaśnienia i zostaną one przyjęte.

Skomentuj artykuł