W jaki sposób rozliczają się z podatków emeryci i renciści

0
180

O tym, że podatki musi płacić każda osoba, która uzyskuje dochód, pisaliśmy już wielokrotnie. Nie inaczej jest w przypadku osób, które pobierają emeryturę lub rentę. Jednakże zazwyczaj, mają oni nieco mniej obowiązków związanych z rozliczeniem podatkowym, niż osoby zatrudnione na etacie lub prowadzące działalność gospodarczą. A wszystko dlatego, że ich rozliczeniem zajmuje się ZUS lub KRUS. Gdy skończy się rok, instytucje te przygotują dla emerytów i rencistów specjalny formularz. Jeden egzemplarz zostanie wysłany do Urzędu Skarbowego, drugi do emeryta lub rencisty i na tym sprawa się kończy.

Istnieje jednak wiele przypadków w których osoby pobierające emeryturę lub rentę powinny lub wręcz muszą rozliczyć się samodzielnie. Poniżej kilka przykładów:

  1. Jeżeli emeryt lub rencista „dorabiał” sobie w jakiejś pracy, musi samodzielnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Nie jest ważne, czy pracował na pół etatu, czy na cały, czy zarabiał dodatkowo w jednej firmie czy też w kilku, czy miał podpisaną umowę o pracę czy może umowę zlecenie – za każdym razem musi samodzielnie uzupełnić PIT. Należy w nim wykazać zarówno uzyskane pieniądze z tytułu emerytury bądź renty, a także pozostały dochód.

  2. Jeżeli osoby pobierające świadczenia z ZUS lub KRUS będą rozliczały się wspólnie ze współmałżonkiem, muszą samodzielnie uzupełnić odpowiedni druk PIT. Takie wspólne rozliczanie, jest szczególnie korzystne, gdy jeden ze współmałżonków nie uzyskuje dochodu wcale lub jest on bardzo wysoki. W pierwszym wypadku, można uzyskać dodatkową kwotę wolną od podatku. W drugim, może nastąpić obniżenie stawki podatkowej z 32 do 18%. Podobnie wygląda sprawa, jeśli chodzi o rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem. W takim wypadku dziecko, jest traktowane jak niepracujący współmałżonek. Nie można też zapomnieć o tych emerytach, którzy korzystają z ulg podatkowych (min. ulga na leki, na Internet). W każdym z wymienionych wyżej przypadków, emeryt lub rencista musi samodzielnie uzupełnić odpowiedni PIT i dostarczyć go do Urzędu Skarbowego.

  3. Każdy emeryt bądź rencista musi samodzielnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, jeśli chce przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego. Wypełniając PIT, należy w odpowiednim miejscu podać, gdzie ma być przekazana część naszego podatku i przesłać go do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Każdy emeryt bądź rencista, który samodzielnie uzupełnia PIT i przekazuje go do Urzędu Skarbowego musi zrobić to przed 30 kwietnia.

Skomentuj artykuł