Ubezpieczenie majątkowe – podpowiadamy, co kryje się pod tym pojęciem

0
182

Czym są ubezpieczenia majątkowe? Czym charakteryzuje się ta grupa ubezpieczeń i co powinniśmy wiedzieć na ich temat, przed podpisaniem umowy?

Czego dotyczą ubezpieczenia majątkowe?

Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczeniem majątkowym objęte jest mienie. Ochrona może dotyczyć samego mienia lub mienia innych osób narażonych na szkodę w wyniku użytkowania mienia ubezpieczonego – w tym drugim przypadku mamy do czynienia z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC).

Jakiego rodzaju mienie można ubezpieczyć? Jak się okazuje, praktycznie każde. Najpopularniejsze ubezpieczenia majątkowe obejmują nieruchomości i maszyny (w tym pojazdy), jednak można też ubezpieczyć kosztowności, biżuterię, a nawet pieniądze i papiery wartościowe. Polisy majątkowe są zazwyczaj skonstruowane w taki sposób, aby jak najlepiej pasować do przedmiotu ubezpieczenia. Do ubezpieczeń majątkowych zaliczają się między innymi ubezpieczenia komunikacyjne. Co ważne, do ubezpieczeń majątkowych nie zaliczamy ubezpieczeń osobowych, a więc takich, w których ochroną objęty jest sam ubezpieczony, a nie jego mienie.

Jak działają ubezpieczenia majątkowe?

Procedura różni się w zależności od wystawcy polisy i przedmiotu ubezpieczenia, da się jednak wyodrębnić dość wyraźny schemat – po zgłoszeniu szkody zostaje ona zweryfikowana poprzez zebranie niezbędnych dokumentów (powinny być określone Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia – OWU). Weryfikacją zajmuje się pracownik towarzystwa nazywany likwidatorem, który w razie potrzeby może korzystać z pomocy rzeczoznawców lub innych działów firmy. Likwidator jest osobą decyzyjną – jego zadaniem jest przyjęcie odpowiedzialności lub nie oraz wyliczenie wysokości odszkodowania (u niektórych ubezpieczycieli wyliczaniem zajmuje się osobny dział). Jeśli wydana zostaje decyzja pozytywna – poszkodowany otrzymuje określoną kwotę. Zarówno od decyzji negatywnej, jak i pozytywnej możemy się odwołać. Ta ostatnia sytuacja może mieć miejsce np. gdy nie zgadzamy się z wyliczeniem odszkodowania.

Ubezpieczenia majątkowe obowiązkowe i dobrowolne

Niektóre spośród ubezpieczeń musimy wykupić obowiązkowo, by móc zgodnie z prawem użytkować nasze mienie. Takim ubezpieczeniem jest np. OC kierowcy, które chroni wszystkich potencjalnych poszkodowanych w wyniku jazdy samochodem. OC jest najpopularniejszym i najczęściej wykupowanym ubezpieczeniem obowiązkowym, jednak nie jedynym – prawo nakłada również obowiązek wykupu OC np. na rolników uprawiających ziemię. Nie są natomiast obowiązkowe ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Ubezpieczenia, które chronią nasze mienie, są zazwyczaj dobrowolne. Wśród nich znajdziemy między innymi autocasco (ubezpieczenie samochodu od zdarzeń losowych) czy ubezpieczenia domu i mieszkania, a także ubezpieczenia niestandardowe (np. papierów wartościowych).

Skomentuj artykuł