Ulga na start – O czym należy pamiętać?

0
304

Kiedy decydujemy się na rozpoczęcie działalności gospodarczej, musimy uporać się z wieloma kwestiami. W pierwszej kolejności, należy zdecydować, w jakiej formie tę działalność chcemy prowadzić. Wiele osób decyduje się na jednoosobową działalność gospodarczą, inni zakładają spółki.

W katalogu spółek mamy do wyboru chociażby spółkę jawną, partnerską, komandytową, akcyjną, komandytowo-akcyjną czy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Oprócz formy prowadzenia działalności musimy jeszcze wybrać jej nazwę, siedzibę oraz (w wielu przypadkach) sporządzić statut czy wybrać organy.

Na tym jednak się nie kończy. Musimy bowiem jeszcze uporać się z kwestiami skarbowymi. Do wyboru pozostaje chociażby forma opodatkowania naszej działalności. Formalności skarbowe mogą przytłoczyć, dlatego też wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług profesjonalnych biur rachunkowych lub szkoleń online z księgowości w celu zdobycia dodatkowej wiedzy i opanowania najtrudniejszych zagadnień.

Na koniec jeszcze warto pochylić się nad konceptem ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność gospodarczą. Z pewnością w głowie młodego przedsiębiorcy kłębią się niezliczone pytania.

Ile wynosi ubezpieczenie społeczne? Czy ustawodawca przewidział jakieś ulgi czy stawki preferencyjne dla nowych przedsiębiorców? Jakie warunki muszę spełnić, aby z nich skorzystać? Czy mogą one zostać cofnięte?

Najważniejszym zagadnieniem w tym temacie jest z pewnością ulga na start i to właśnie nią zajmiemy się w tym artykule. Komu przysługuje? Jak z niej skorzystać? Czy może zostać odebrana? Odpowiemy na wszystkie najbardziej palące pytania.

Ulga na start – podstawowe informacje

Ustawodawca wyszedł naprzeciw przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą i zgodnie z przepisami niektórzy przedsiębiorcy zwolnieni są z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 6 miesięcy.

W okresie korzystania z ulgi na start podlega się obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Po tym czasie młodzi stażem przedsiębiorcy, mogą skorzystać z dwuletniego preferencyjnego opłacania składek.

Jak długo przysługuje ulga na start?

Ulga na start przysługuje przez 6 pełnych miesięcy, czyli jeśli podatnik rozpoczyna działalność gospodarczą w ciągu miesiąca, np. 3 maja, to okres ulgi obliczane jest od kolejnego miesiąca kalendarzowego, w tym przypadku od czerwca do listopada.

Ulga na start nie podlega przedłużeniu i przykładowo zawieszenie działalności w ciągu pierwszych 6 miesięcy działalności, nie skutkuje jej przedłużeniem.

Od czego zwalnia ulga na start?

Ulga zwalnia przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe), na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy.

Jakie są konsekwencje skorzystania z ulgi na start?

Korzystanie z ulgi na start niesie za sobą przywilej nieopłacania składek, ale w tym czasie nie przysługują przedsiębiorcy świadczenia, które wynikają z ubezpieczenia chorobowego.

Są to: zasiłek chorobowy (jeśli zachoruje nie będzie wypłacony), świadczenie rehabilitacyjne (jeśli powrót do zdrowia wymaga dalszego leczenia, a w tym czasie zarobkowanie jest niemożliwe), zasiłek macierzyński (jeśli zajdzie w ciążę lub urodzi), a także zasiłek opiekuńczy (jeśli np. zachoruje dziecko).

Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to w praktyce, że na podatniku ciąży obowiązek zarejestrowania się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania co miesiąc składki zdrowotnej, którą można odliczyć od podatku (nie od dochodu). W okresie korzystania z Ulgi na start podatnik nie traci prawa do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS członków swojej rodziny.

Należy pamiętać, że w tym czasie przedsiębiorca traci możliwość pobierania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, które wynikają z ubezpieczenia wypadkowego.

Korzystanie z ulgi jest przywilejem i prawem, z którego przedsiębiorca może, a nie musi skorzystać. Jeśli przedsiębiorca zrezygnuje z korzystania z ulgi na start, musi się zgłosić do ubezpieczeń społecznych. Nie dotyczy to pracowników, osób współpracujących lub zleceniobiorców – oni muszą być objęci ubezpieczeniami społecznymi od momentu rozpoczęcia działalności bez wyjątków.

Jak skorzystać z ulgi na start?

Podatnik chcący skorzystać z omawianej ulgi musi w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej zgłosić się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 40. Najczęściej będzie to 05 40 00.

Zgłoszenie takie wypełniamy w wersji papierowej, w wersji elektronicznej za pośrednictwem programu Płatnik lub podczas rejestracji firmy w CEIDG zaznaczyć odpowiednie pole formularza.

Reasumując, na pierwszy rzut oka ulga na start wydaje się być rozwiązaniem niezwykle korzystnym. Nowy przedsiębiorca płaci mniejsze składki i może przy mniejszych nakładach kapitałowych prowadzić działalność.

Warto jednak pamiętać, że korzystanie z ulgi na start wiąże się z nieodprowadzaniem składek emerytalnych i rentowych czy składki chorobowej. Należy zatem obliczyć, czy bardziej korzystne będzie zaoszczędzenie tych kwot w pierwszych miesiącach działalności, czy jednak opłacanie składek i korzystanie ze świadczeń, które one gwarantują.

Skomentuj artykuł