Czy Urząd Skarbowy może kontrolować firmy bez uprzedzenia?

0
183

Nikt nie lubi być kontrolowany. Jednakże od czasu do czasu, każda osoba która prowadzi działalność gospodarczą, musi być przygotowana na kontrole jaką będzie przeprowadzał Urząd Skarbowy. O niektórych instytucja ta będzie nas informowała z kilkudniowym uprzedzeniem, ale ma też ona prawo przyjść o firmy bez zapowiedzi.

W normalnych warunkach, Urząd Skarbowy powinien poinformować kontrolowana firmę, że zamierza przeprowadzić kontrole. Może się ona zacząć nie wcześniej, niż po upływie siedmiu dni, od daty doręczenia pisma, w którym jest zawarta informacja o zamierzeniach US. Kontrola nie może też rozpocząć się później niż 30 dni od daty doręczenia pisma.

Urząd Skarbowy, może także przeprowadzić kontrolę bez poinformowania firmy, która będzie sprawdzana. Jednak aby do takiej kontroli doszło, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. Zaliczamy do nich:

– kontrolę, która ma przeciwdziałać popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub aby zabezpieczyć dowody popełnienia przestępstwa,
– kontrolę, która jest przeprowadzana na podstawie przepisów o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw,
– kontrolę, która jest przeprowadzana na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
– kontrolę, która jest uzasadniona bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia albo środowiska naturalnego,
– kontrolę, która jest przeprowadzona gdy nie można doręczyć pisma powiadającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli,
– kontrola dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
– kontrola dotyczy działalności gospodarczej, która nie została zgłoszona do opodatkowania.

Gdy niezapowiedziana kontrola jest już rozpoczęta, Urząd Skarbowy musi podać firmie dlaczego została ona rozpoczęta. Oczywiście pracownicy kontrolowanej firmy, muszą okazać kontrolerom wszelkich niezbędnych dokumentów, o które poproszą.

Kontrola w każdej firmie, to z całą pewnością dla jej właściciela trochę stresu i niepokoju. Najlepiej więc prowadzić całą dokumentację zgodnie z prawem, a wtedy z całą pewnością, żadna kontrola nie wykaże niczego podejrzanego i działalność firmy będzie mogła być kontynuowana.

Skomentuj artykuł