Urząd Skarbowy i ZUS mogą wymieniać się informacjami

0
357

Od 5 listopada 2016 roku Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mogą wymieniać się informacjami dotyczącymi osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Jest to możliwe, dzięki ustawie z dnia 6 października 2016 roku o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Obecnie, obydwie instytucje mogą wymieniać się informacjami dotyczącymi:
ze strony Urzędu Skarbowego: adresu, źródła i wysokości uzyskiwanego przychodu, formy opodatkowania, kwoty podatku należnego oraz podatku do zapłaty, kwoty składek które powinny być uiszczone na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (są one wykazywane w deklaracjach podatkowych),
ze strony ZUS: ustalonemu prawu do emerytury, podstawy wymiaru emerytury, wysokości składek, kodu tytułu ubezpieczenia, kwoty naliczonych składek na Fundusz Pracy itp.

Wymiana tych wszystkich informacji, będzie odbywała się w sposób automatyczny, gdy tylko te instytucje zwrócą się z zapytaniem do siebie.
Taka wymiana, ma przede wszystkim pozwolić na lepszą efektywność pobierania składek, zarówno do ZUS jak i do Urzędu Skarbowego. Ma także służyć przygotowaniu lepszych planów i analiz dotyczących przyszłości i przeszłości.

Skomentuj artykuł