Usługi kancelarii radcy prawnego

0
494

Należy pamiętać, iż określenie „prawnik” nie jest jednoznaczne z „radcą prawnym”. Prawnikiem jest każda osoba kończąca studia prawne, natomiast radca prawny po obronie pracy magisterskiej kończy jeszcze aplikację radcowską, aby móc uzyskać stosowne uprawnienia zawodowe. Już aplikant radcowski, który nie zakończył jeszcze nauki egzaminem zawodowym może świadczyć niektóre usługi, jako radca prawny. Zazwyczaj takie osoby zaczynają już pracę w kancelariach, aby zyskać doświadczenie od starszych kolegów. Aplikant może reprezentować Klienta kancelarii w sądzie, udzielać porad prawnych, czy sporządzać wszelaką dokumentację. Nie może jednak ostatecznie podpisywać się pod np: pozwem.

Kancelaria radcy prawnego najczęściej zajmuje się:

  • Odszkodowaniami
  • Ochroną Danych Osobowych
  • Prawem Administracyjnym
  • Prawem Spółek
  • Prawem Pracy
  • Wierzytelnościami

Oraz wieloma innymi aspektami prawnymi.

W/w usługi prawne polegają w praktyce na spotkaniach z Klientem, sporządzaniu wszelakich umów, poświadczania dokumentów prawnych, reprezentowaniu Klienta w sądzie itp.

Kancelaria to miejsce o często prestiżowej dla miasta lokalizacji, która jest czynna w określonych porach, i gdzie są udzielane mniej skomplikowane porady prawne. (Każda osoba z tzw: „ulicy” może przyjść i skorzystać odpłatnie z takich usług, bądź umówić się na dogodny termin dla obydwu stron). Rzadko jednak sprawa, z jaką przychodzi Klient jest możliwa do omówienia bez stosownych dokumentów.

Radca reprezentuje (na mocy udzielonego mu, pisemnego pełnomocnictwa) interesy Klienta, kiedy ten jest w sprawie Wierzycielem. Kontaktuje się ze stroną dłużną, kiedy sprawa jeszcze znajduje się na etapie polubownym, następnie pisze w imieniu swojego mocodawcy pozew do sądu, aby w konsekwencji sprawa trafiła do komornika. Następnie nadzoruje proces odzyskiwania należności, aż do zaspokojenia roszczenia.

Kancelaria rozlicza Klienta zazwyczaj od liczby godzin poświęconych jego sprawie. W dużych miastach porada prawna wynosi 200,00 zł brutto za jedną godzinę spotkania.

Obecnie różnica między radcą prawnym a adwokatem jest niewielka, jednak adwokatom przypisuje się w szczególności sprawy karne. Stając przed sądem radca prawny charakteryzuje się ubraniem togi z granatowym żabotem.

Jr Kancelaria – profesjonalne usługi prawne.

Skomentuj artykuł