Z czym się wiąże obsługa prawna nieruchomości?

0
185

Rynek nieruchomości potrzebuje prawników, którzy nie tylko rozumieją kwestie prawne, ale także znają rynek nieruchomości i rozumieją komercyjny czynnik realizowanych projektów. Kancelaria adwokacka doradza klientom w kwestiach związanych z transakcjami dotyczącymi nieruchomości, budownictwem, ochroną środowiska, zużyciem energii i rozwojem infrastruktury.

Dlaczego tak ważna jest obsługa prawna nieruchomości?

Nabycie (sprzedaż, wynajem, itp.) nieruchomości, czy działki, budynku, mieszkania, poddasza, lub innych pomieszczeń niemieszkalnych, jest zawsze poważnym problemem zarówno dla osób fizycznych, jak i osób prawnych, niezależnie od ich wielkości. Wysoki koszt budynków wymaga zwrócenia większej uwagi na legalną rejestrację całego procesu transakcji na rynku nieruchomości od etapu sprawdzania dokumentów po dokonywanie rozliczeń i uzyskiwanie dokumentów rejestrowanych. Jeżeli procedury prawne nastręczają trudności lepie skorzystać z obsługi prawnej nieruchomości świadczonej przez kancelarię adwokacką. Wsparcie prawne może być niezbędne przy:

  • Finansowaniu projektu
  • Nabyciu gruntów pod budowę
  • Wsparciu prawne wszystkich etapów budowy
  • Wykorzystaniu i obrotu gruntami rolnymi
  • Ochronie środowiska.

   W transakcjach dotyczących nieruchomości istotnymi kwestiami jest weryfikacja statusu prawnego obiektu w celu zidentyfikowania tytułu, praw i obciążeń, prawidłowej rejestracji transakcji. Kancelaria adwokacka udziela wsparcia również w kwestiach pozasądowej sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką, ochrony nieruchomości i zmiany jej celu. Skomplikowane nazewnictwo prawne może skomplikować prawidłowy przebieg wiele procesów związanych z nieruchomościami.

Jakie są usługi prawnego wsparcia transakcji na rynku nieruchomości?

  • Doradztwo w kwestiach nieruchomości, wycena obiektów.
  • Weryfikacja dokumentów i określenie najbardziej optymalnego, legalnego i bezpiecznego schematu transakcji, sporządzanie umów, oświadczeń itp.
  • Weryfikacja sprzedawcy i nabywcy, niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia transakcji, sprawdzenie nieruchomości, identyfikacja obciążeń, sporów.
  • Wykonanie rejestracji przeniesienia praw i dokumentów, uzyskania zarejestrowanych umów, zaświadczeń.

  Podczas zawierania transakcji na rynku nieruchomości prawnicy z kancelarii adwokackiej muszą sprawdzić wiele dokumentów występujących w danej sytuacji. W większości przypadków wskazane jest zawarcie umowy o świadczenie usług prawnych w celu pełnego wsparcia transakcji na rynku nieruchomości.

Skomentuj artykuł