Zakłócanie porządku publicznego – z jakimi konsekwencjami się wiąże?

0
702

Zakłócanie porządku publicznego jest częstym wybrykiem nie tylko wśród młodzieży, ale również osób dorosłych. Wiele kancelarii prawnych prowadzi takie sprawy, gdyż wbrew pozorom jest to ciężkie wykroczenie, za które grozi kara finansowa od 20 do 5000 złotych lub areszt w wymiarze od 5 do 30 dni.

Zakłócenie porządku publicznego – co trzeba widzieć?

Zakłócenie porządku publicznego jest wykroczeniem z art. K.W. Odnosi się do zakłócenia krzykiem, innym hałasem, głośnym zachowaniem porządku publicznego niezależnie od pory dnia, czy nocy. Zatem sytuacja dotyczy wszelkich zachować, które powodują dyskomfort u pozostałych obywateli, zakłócają porządek, jak i normalny ich bieg życia. Zatem, gdy ludzie zmuszeni są do zmiany swojego zachowania, które spowodowane jest nadmiernym hałasem, czy też dochodzi do sytuacji stresowych, a także utrudnień w ruchu wtedy sprawca zamieszania może stanąć przez sądem i być oskarżony o wykroczenie przeciw porządkowi publicznemu. Warto tutaj odnieść się do opinii Sądu Najwyższego, która pochodzi z lat 90-tych i jasno ona wskazuje, jak należy rozumie zakłócenie porządku publicznego. Odnosi się ono do stanu, gdzie współżycie społeczne zostaje naruszone, zatem normy i obowiązujące przepisy są łamane w skutek zachowania danej jednostki. To może powodować stres u innych osób, utrudnione funkcjonowanie, jak i powodować problemy w ruchu drogowym. Jak można dowiedzieć się od adwokata, również podżeganie, czy prowokowanie jest wykroczeniem, za które grozi odpowiedzialność przed sądem.

Co grozi za zakłócenie porządku publicznego?

Istotne znaczenie w sprawach o tego typu wykroczenia ma umyślność popełnionego czynu. Otóż strona podmiotu musi działać w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym. Należy tutaj wiedzieć, że karalne jest podżeganie, jak i wszelkiego rodzaju pomocnictwo. W strefie zamieszkania poziom hałasu nie może przekraczać od 50 do 60 decybeli. W tym przypadku ten czyn odnosi się w dużej mierze do zaburzenia równowagi społecznej. Przy czym musi on dotknąć przynajmniej jednej osoby. Należy zaznaczyć, że wina może być umyślna, jak i nieumyślna. Jeżeli do tego zachowania doszło pod wpływem alkoholu, bądź ma ono chuligański charakter wtedy jest wykroczeniem kwalifikowanym. O ile czyn chuligański jest jednoznaczny, tak w przypadku pojęcia „pod wpływem alkoholu” Odnosi się nie tylko do stanu upojenia, ale również oznacza stan nietrzeźwości, jak i sytuacje , gdy sprawca swoim zachowaniem może dojść do stanu upojenia alkoholowego . Zatem w takiej sytuacji oskarżony może otrzymać grzywnę, jednak może być również skazany na areszt, czy ograniczenie wolności. Wbrew pozorom coraz więcej wyroków ma formę aresztu, czy ograniczenia wolności, szczególnie, gdy jest to kolejne wykroczenie oskarżonego, bądź czyn, który nosi znamiona chuligaństwa.

Kary za zakłócenie porządku publicznego

Kancelaria prawna prowadzi wiele spraw dotyczących tego występku. W razie wątpliwości warto zawsze skonsultować się z adwokatem, niezależnie, czy jest się stroną poszkodowaną, czy też oskarżoną. Warto znać swoje prawa i jednocześnie obowiązki. Oskarżony o taki czyn musi liczyć się z konsekwencjami. Może to być kara finansowa do 5000 złotych, ale również ograniczenie wolności, czy areszt do 30 dni. Ograniczenie wolności polega na tym, iż ukarany nie może zmieniać miejsca zamieszkania, ani swojego pobytu, jednak dodatkowo musi wykonywać nieodpłatne prace na cele społeczne, przy czym wymiar prac wynosi od 20 do 40 godzin. Z kolei kara aresztu wynosi od 5 do 30 dni i wymierzana jest w dniach. Bezwarunkowe wykonanie często jest stosowane w przypadku czynów chuligańskich. Oczywiście może jeszcze dojść do warunkowego zawieszenia, jednak w przypadku , gdy istnieją znamiona, że osądzony więcej nie popełni wyżej wymienionego wykroczenia. Sprawa ulega przedawnieniu w ciągu 2 lat.

Zakłócanie porządku publicznego – postępowanie w sprawach nieletnich

Często do kancelarii prawnej zgłaszają się rodzice wraz ze swoim dzieckiem, które zostało oskarżone o zakłócanie porządku publicznego. W takiej sytuacji warto od adwokata dowiedzieć się, jak wygląda postępowanie w sprawach nieletnich. W tym przypadku czyn karalny rozumiany jako wykroczenie zatem postępowanie w sprawach nieletnich może dotyczyć demoralizacji . Wykroczenie może być traktowane jako czyn karalny, zatem odpowiedzialność dotyczy już dzieci od 13 roku życia. Karą za zakłócanie porządku publicznego może być upomnienie, nadzór kuratora, ale również konieczność naprawienie wyrządzonej szkody. Nieletni może być także skierowany do ośrodka kuratorskiego, jak i zakładu poprawczego w celu odbycia kary.

Zatem wbrew pozorom zakłócenie porządku publicznego jest ciężkim wykroczeniem, za które grozi nawet pobyt zakładzie karnym. Również dzieci odpowiadają za ten czyn. W ich przypadku karą może być pobyt w zakładzie poprawczym.

Skomentuj artykuł