Zaświadczenie o braku zaległości z podatkami

0
189

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej, biznesmen może potrzebować zaświadczenia, które potwierdzi brak zaległości podatkowych. Może być ono potrzebne w różnych celach, np. aby dostać kredyt. Wydanie zaświadczenia przez Urząd Skarbowy jest uzależnione od interesu prawnego wnioskodawcy lub od wymagań, stawianych przez prawo. US może wydać zaświadczenie na podstawie posiadanej dokumentacji, a także informacji, otrzymanych od innych organów podatkowych.

Zanim zaświadczenie zostanie wydane, Urząd Skarbowy sprawdzi, czy w stosunku do firmy nie jest prowadzone jakieś postępowanie wyjaśniające. Jeżeli sytuacja podatkowa jest „czysta”, zaświadczenie bez problemu zostanie wydane. Jeżeli są jakieś wątpliwości, z uzyskaniem zaświadczenia może być problem.

Urząd Skarbowy może wydać nam kilka rodzajów zaświadczeń. Zaliczamy do nich:
– zaświadczenie o braku zaległości w podatkach lub pokazujące czy zaległości występują,
– zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy,
– zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych,
– zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego,
– zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku VAT i w podatku akcyzowym,
– zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub o siedzibie podatnika do celów podatkowych.

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że za zaświadczenia wydawane przez Urząd Skarbowy będziemy musieli zapłacić opłatę. Jednakże czasami po prostu nie mamy innego wyjścia i opłatę musimy uiścić.

Skomentuj artykuł