Jak zawiesić działalność gospodarczą?

0
446

W czasie prowadzenie działalności gospodarczej, mogą być okresy, w których z różnych powodów, nasza firma nie może funkcjonować. Możemy się np. zdecydować na długi urlop, nasza działalność jest związana z konkretnym sezonem w roku, czy też możemy zachorować i przez dłuższy czas nie będziemy w stanie zająć się naszą firmą. Czy oznacza to, że musimy naszą działalność zamknąć, by po jakimś czasie ponownie ją otworzyć? Na całe szczęście nie. Albowiem naszą działalność możemy zawiesić.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą

Zawieszenie działalności gospodarczej, możliwe jest po spełnieniu kilku warunków. Przede wszystkim, z tej opcji nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę. Jeżeli więc biznesmen zatrudnia osoby na umowach cywilnoprawnych – działalność może zawiesić. Po drugie, wspólnicy spółek cywilnych, jawnych czy partnerskich, aby zawiesić działalność muszą uzyskać zgodę pozostałych wspólników.

Na jaki okres można zawiesić działalność

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, może zawiesić ją na okres od 30 dni, aż do 2 lat. Okres ten zaczyna się w dniu, który wskazaliśmy we wniosku, jednakże nie może to nastąpić wcześniej, niż w dniu w którym wniosek ten składamy. Zawieszenie kończy się, gdy złożymy wniosek o wznowienie działalności. Jak z tego wynika, składając wniosek nie musimy podawać okresu, gdy biznes ponownie będzie wznowiony.

Jak zawiesić działalność gospodarczą

Aby zawiesić działalność gospodarczą, musimy wypełnić formularz CEIDG-1 (w przypadku wspólnika spółki cywilnej CEIDG-S.C.). Wniosek ten, równocześnie jest wnioskiem informującym CEIDG o zawieszeniu działalności. Można go złożyć samemu w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy (możemy to zrobić w dowolnym urzędzie – nie ma tu rejonizacji), wniosek możemy wysłać pocztą (musimy wtedy notarialnie potwierdzić podpis), lub elektronicznie. Gdy Urząd otrzyma od nas nasz wniosek, musi w ciągu 3 dni poinformować o zawieszeniu Urząd Skarbowy, ZUS (KRUS) i Urząd Statystyczny. A więc biznesmen nie musi poza złożeniem wniosku nic robić.

Uprawnienia przedsiębiorcy w czasie zawieszenia działalności

W czasie gdy działalność gospodarcza jest zawieszona, przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i uzyskiwać z niej przychodów. Jednakże może uzyskiwać przychody z działalności, która była prowadzona przed jej zawieszeniem. Oczywiście biznesmen musi regulować wszelkie zobowiązania, które powstały w czasie gdy firma funkcjonowała. Co ciekawe, biznesem który zawiesił działalność, może być podawany takim samym kontrolom, jak przedsiębiorca, który działalność prowadzi.

Korzyści z zawieszenia działalności

Największą korzyścią zawieszenie działalności jest bark konieczności płacenia składek na ZUS, a także zaliczek do Urzędu Skarbowego. Każdego miesiąca są to spore kwoty, które dzięki zawieszeniu przedsiębiorca może zaoszczędzić.
Jak wznowić działalność gospodarczą

Jeżeli chcemy ponownie wznowić działalność gospodarczą, musimy przed upływem 24 miesięcy od jej zawieszenia ponownie uzupełnić formularz CEIDG-1 z wpisem o wznowienie działalności. Jeżeli tego nie zrobimy, po 24 miesiącach od zawieszenie nastąpi wykreślenie przedsiębiorcy z bazy osób prowadzących działalność gospodarczą.

Skomentuj artykuł