Gdzie złożyć zeznanie podatkowe, w przypadku zmiany adresu

0
366

Rozliczenie podatkowe za rok 2016 zbliża się szybkimi krokami. Zaczynamy wypełniać nasze zeznania podatkowe i przesyłać je do odpowiednich Urzędów Skarbowych.

Zgodnie z przepisami, nasz PIT musimy przesłać do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na nasze faktyczne miejsce zamieszkania. Przebywamy tam zwykle z zamiarem stałego pobytu. Co jednak zrobić, jeżeli miejsce zamieszkania zmienimy? Nie chodzi tu tylko o zmianę miejscowości. W dużych miastach może to być nawet zmiana dzielnicy. W takim przypadku, bierzemy od uwagę adres, pod jakim mieszkaliśmy 31 grudnia, czyli na koniec roku podatkowego.

Nieco inaczej wygląda sprawa gdy wyjeżdżamy za granicę. Jeżeli zrobiliśmy to przed zakończeniem roku kalendarzowego, adres Urzędu Skarbowego należy ustalić na podstawie ostatniego adresu zamieszkania w Polsce.

Jeżeli złożymy PIT w niewłaściwym Urzędzie Skarbowym, nie powinniśmy mieć większych konsekwencji. Albowiem instytucja ta przekazuje pomiędzy swoimi oddziałami wszystkie informacje. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, podatnik zostanie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji. Musimy pamiętać więc przede wszystkim, by PIT złożyć na czas. Zresztą gdy zorientujemy się, że popełniliśmy błąd w naszym zeznaniu, zawsze możemy złożyć korektę z tym związaną, podobnie jak i w przypadku innych błędów.

Zmiany naszych danych adresowych możemy dokonać nie tylko w trakcie dokonywania rozliczenia. Możemy to zrobić w dowolnym czasie. W tym celu wypełniamy jednostronicowy druk ZAP-3 czyli formularz o aktualizacji danych. Co ważne możemy to zrobić także drogą elektroniczną.

Skomentuj artykuł