Jak zmienić adres spółki z o.o.

0
175

Zakładając spółkę z o.o., przedsiębiorcy zobowiązani sią do podania siedziby spółki, a także jej adresu. Jednakże może się zdarzyć, że w czasie prowadzenia biznesu, zarówno siedziba, jak i adres spółki, może się zmienić. Co wtedy musimy zrobić? Gdzie zgłosić te wszystkie zmiany?

Na początku przypomnijmy sobie, co to jest siedziba spółki, a co to adres spółki. Siedziba spółki z o.o. to miejscowość, w której znajdują się organy zarządzające spółką. Musi ona być oznaczona w umowie spółki. Natomiast adres spółki, to uszczegółowione miejsce siedziby, poprzez wskazanie ulicy i numeru budynku czy też lokalu. Jeżeli chcemy zmienić adres spółki, ale jej siedziba pozostaje ta sama, wystarczy, że podjęta zostanie odpowiednia Uchwała Zarządu spółki, w której zostanie wskazany nowy adres, a także data, od której nowy adres będzie obowiązywał. Natomiast jeżeli spółka z o.o. będzie zmieniała swoją siedzibę, odpowiednią uchwałę musi podjąć Walne Zgromadzenie spółki, a protokół z akie zgromadzenia, musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Co ważne, nowym adresem, można posługiwać się dopiero, gdy nowa umowa spółki zostanie zarejestrowana przez Sąd.

Bez względu na to, czy zmiana adresu wiąże się także ze zmianą siedziby czy też nie, zmianę należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek o zmianę adresu składa się na formularzu KRS-Z3, w którym w części c.3 podaje się nowy adres spółki. Do wniosku należy dołączyć odpowiednią uchwałę Zarządu spółki (w przypadku zmiany adresu) lub też wypis aktu notarialnego z protokołu Walnego Zgromadzenia (w przypadku zmiany siedziby). Nie można też zapomnieć o uiszczeniu odpowiednich opłat.

W przypadku zmiany siedziby spółki z o.o., w odpowiednim Urzędzie Skarbowym, należy zgłosić odpowiednie zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu NIP-8.

Skomentuj artykuł